• HEM
  • PRODUKTER
All-Glove-Image-Banner

Skyddshandskar och arbetshandskar på Skydd.com

Skyddshandskar och arbetshandskar är en viktig del av den personliga skyddsutrustningen i många arbetsmiljöer. Dessa handskar är utformade för att skydda händerna från olika risker och faror som kan uppstå i arbetslivet. Oavsett om det handlar om att hantera kemikalier, arbete med vassa föremål eller skydda sig mot vibrationer, finns det en mängd olika typer av skyddshandskar som är specialiserade för olika ändamål.

Vad ska man tänka på vid valet av arbetshandske?

Vid valet av arbetshandskar och skyddshandskar är det avgörande att ta hänsyn till flera viktiga faktorer. Först och främst måste du noggrant bedöma de risker och faror som är specifika för din arbetsmiljö. Detta kommer att hjälpa dig att välja rätt typ av handskar, vilket kan variera från kemskyddshandskar till skärskyddshandskar och mycket mer. Materialvalet är viktigt, eftersom olika material skyddar mot olika risker. Certifieringar och standarder bör beaktas, och handskarnas storlek och passform ska vara rätt. Komfort och rörlighet bör balanseras med skyddsnivån, och du måste även vara uppmärksam på när handskarna bör bytas ut. Att vara informerad och medveten är nyckeln till att använda skyddshandskar effektivt för maximalt skydd.

Vilka certifieringar och standarder finns det till skyddshandskar?

Skyddshandskar måste uppfylla olika certifieringar och standarder för att säkerställa deras kvalitet och förmåga att skydda användaren mot specifika risker. Några vanliga certifieringar och standarder för arbetshandskar och skyddshandskar inkluderar:

  • EN 388:2016: Denna standard gäller för allmänna skyddshandskar mot mekaniska risker, som skärskador, stickskador, rivhållfasthet, nötningsmotstånd och stöt och klämskydd. 
  • EN 420 och EN ISO 21420:2020: Dessa standarder fastställer allmänna krav på skyddshandskar, inklusive storlek, märkning och information som ska medfölja produkten.
  • EN 407:2020: Denna standard avser skyddshandskar mot värme och/eller eld och för att hantera varma föremål. Den klassificerar handskarna utifrån deras förmåga att isolera mot bland annat värmestrålning och mot kontaktvärme.
  • EN 511: Denna standard gäller för handskar som skyddar mot kyla. Den specificerar prestandakrav för handskar som används i kalla miljöer.
  • EN 374: Denna standard avser skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer så kallade kemskyddshandskar. Den fastställer testmetoder och krav för handskar som är resistenta mot kemikalier och biologiska agenter.
Dessa standarder varierar beroende på handskens användningsområde och syfte. Vid val av skyddshandskar är det viktigt att förstå de specifika kraven för din arbetsplats och dina uppgifter och välja handskar som är lämpliga enligt relevanta standarder.

Vilka risker finns det med att jobba utan skyddshandskar?

Att arbeta utan rätt skyddshandskar kan innebära flera allvarliga risker för hälsan och säkerheten. Här är några potentiella risker:

Mekaniska skador: Utan skyddshandskar mot mekaniska risker utsätter du dina händer för risker som skär- eller stickskador, rispor och uppskrapning vid hantering av verktyg eller material. Detta kan leda till sår, blödningar eller till och med permanenta skador.

Kemisk exponering: Vid arbete med kemikalier eller farliga ämnen kan bristen på kemiska skyddshandskar leda till direkt hudkontakt med farliga ämnen. Detta kan orsaka kemiska brännskador, allergiska reaktioner och långsiktiga hälsoproblem.

Termiska skador: Hantering av heta föremål eller arbete i extrema temperaturer utan termiska skyddshandskar kan orsaka brännskador.

Elektrisk risk: Vid arbete med elektriska system och högspänning utan isolerande handskar riskerar du att utsätta dig för elektriska stötar eller brännskador från elektricitet.

Smitta och mikrobiell exponering: Inom sjukvård och livsmedelsindustrin kan avsaknad av engångshandskar innebära risk för smittspridning och kontaminering av livsmedel.

Vibrationsskador: Arbete med vibrerande verktyg utan handskar med vibrationsskydd kan leda till vibrationsskador i händernas nerver och i förlängningen orsaka Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS), som kan omfatta nedsatt känsel och andra kroniska besvär i händerna.

Kyla och frostskador: Vid arbete i kalla miljöer utan rätt isolerande handskar kan man få köldskador, exempelvis frostskador.

Allmänna säkerhetsrisker: För vissa yrken som byggnadsarbetare kan bristen på skyddshandskar orsaka olyckor och utgöra säkerhetsrisker om man tappar greppet om verktyg eller material.

Ökad trötthet: Upprepade moment eller tungt arbete utan stödjande handskar kan leda till ökad trötthet och påverka din arbetsprestanda.

Våra kategorier på arbetshandskar och skyddshandskar

Rätt handske gör jobbet enklare och mer bekvämt och arbetshandskarna och skyddshandskarna på Skydd.com uppfyller våra högst ställda krav för att skydda dina viktigaste arbetsredskap, händerna.

Händerna är huvudsaken!

Hitta rätt handske för dig