1. Hem
  2. Kundtjänst
  3. Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Skydd.com AB tar dataskydd och skydd av personuppgifter på största allvar. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter.

Hur vi hämtar in och använder din information 
Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du använder vår hemsida och våra tjänster.

1. Underlag för offerter 
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

• namn, adress, telefonnummer, e-postadress, aktuell kontraktsinformation om du redan är kund hos oss och en generell beskrivning av ditt företag i det fall du är företagskund.

Informationen används i följande syften:

• Vi använder din information för att ge offerter, vilket sker antingen via telefon eller e-post.

Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av dina personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till dig baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med dig.

2. Aktivitet på vår hemsida
Se vår cookie information för att få veta mer om vilken data som vi inhämtar när du besöker vår hemsida. Läs mer om Cookies.

3. Registrering för våra tjänster
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

• namn, företagsadress, kontaktnummer, e-postadress och organisationsnummer.

• vi kommer även samla in personuppgifter avseende dina kollegor i de fall det behövs för att fullgära våra åtaganden. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress. Det kan till exempel handla om ekonomiansvarig, inköpsansvarig, eller för privatpersoner, en familjemedlem som också ska kunna beställa etc.

Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, leverera produkter du väljer att köpa, administration (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, kreditkontroller och teknisk support).Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har enligt avtalet med dig (vår skyldighet att enligt avtalet leverera produkter till dig).

4. Användning av vår e-handel
Vid din användning av våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig:

• namn, adress, kontaktnummer, e-postadress, IP-nummer, loggar över all korrespondens mellan oss, betalningsinformation och användarloggar för vår e-handel, enligt avtalet.

Informationen använder vi i följande syften:

• För att kommunicera med dig. Vi tar kontakt med dig via telefon, e-post och/eller post för information, service, uppföljningar av ärenden, eller teknisk support. Korrespondens i samband med viktiga ärenden kan komma att loggas i våra system och kan i vissa fall innehålla personuppgifter.

• För att spara och följa upp din orderhistorik. När du eller någon annan användare lägger order, sparar vi information om när det hände, vilka produkter som köptes, vilken leveransadress det skickades till, betalningssätt och användarnamn. Denna historik kommer du åt som inloggad på vår e-handel via mitt konto under rubriken orderhistorik.

 För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med dig som rättslig grund (vår skyldighet att enligt avtalet leverera produkter till dig).

5. Marknadsföring 
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

• Information som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, land.

• Vi kan även komma att registrera dina aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster.

Informationen använder vi i följande syften:

• Direktmarknadsföring om våra produkter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, eller telefon.

• Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att vi har haft kontakt med dig, eller du är kund hos oss kommer vi att kontakta dig med information om produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och nyheter) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på info@skydd.com för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden. Värt att notera är dock att du då avstår ifrån samtliga utskick från oss. Detta innefattar men är inte begränsat till t ex prisinformation, företagsinformation, kostnadsfria tjänster och nyheter om våra tjänster och produkter.

• Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.


Information inhämtad från tredje parter
Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel söktjänster, branschförbund, m.m. som befinner sig inom EU.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på info@skydd.com för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden. Värt att notera är dock att du då avstår ifrån samtliga utskick från oss. Detta innefattar men är inte begränsat till t ex prisinformation, företagsinformation, kostnadsfria tjänster och nyheter om våra tjänster och produkter.


Spridning av information 
Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med moderbolaget eller samarbetsföretag i samband med leverans av produkter och tjänster. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra din information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar din information. De mottagare vi delar din information med faller under följande kategorier:

• Myndigheter (t.ex. kronofogden) vid hjälp med obetalda skulder, handräckning och återtagning.

• Speditörer (t.ex. DB Schenker) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att kunna ombesörja transport av produkterna till den leveransadress du angivit.

• Leverantörer av betaltjänster (t.ex. DIBS och Klarna) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att bearbeta dina betalningar för produkter och leveranser.

• Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.

• Leverantörer av molnlagring (t.ex. backupper) vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES för att spara t ex korrespondens mellan oss, liksom för att verkställa samtliga kontrakt som ingås av oss med dig.

Leverantörer av system för kundkommunikation som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att ge dig information och erbjudanden genom e-post.

Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid.

Överföring av din information till annat land
Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Där informationen delas med företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kräver vi enligt kontrakt att dessa företag hanterar information på ett liknande sätt som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att den överförda informationen skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan fås på begäran.

Tredje parter
I den utsträckning som registrering av användare på vår e-handel involverar behandling av personuppgifter om tredje parter (till exempel dina kollegor eller familjemedlemmar som du vill ska kunna använda vår e-handel), kan du vara skyldig att meddela dem om att vi behandlar deras personuppgifter.

Lagring av dina uppgifter 
Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig. Värt att notera är dock att du då avstår ifrån samtliga utskick från oss. Detta innefattar men är inte begränsat till t ex prisinformation, företagsinformation, kostnadsfria säljverktyg och nyheter om våra tjänster och produkter.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Kontakt och klagomål 
Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör detta dokument inklusive om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter 
Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Om detta dokument:
Denna integritetsplicy uppdaterades maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.