1. Hem
  2. Kundtjänst
  3. Webbplatspolicy

Webbplatspolicy

Webbplatspolicy

Skydd.com AB (nedan kallad Skydd.com), önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.
Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Skydd.com arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Skydd.com inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter
Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Skydd.com eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Skydd.com, licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Skydd.com innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Skydd.com, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.
Skydd.coms immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från relevant bolag inom Skydd.com. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Skydd.com. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar
Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Skydd.com. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgifter och integritetspolicy
För information om hur dina personuppgifter behandlas se vår Integritetspolicy.

Information om cookies
Den här webbplatsen använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Dessa cookies sparas högst i ett år.

Den andra typen av cookies kallas sessions cookies. Under tiden besökaren är inne och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs. På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. 
Vi använder också cookies från tredje part, till exempel från Google Analytics för att förbättra användarupplevelsen.

Vill du göra dig av med cookies?
De flesta webbläsare accepterar cookies som grundinställning. Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av hjälpinformationen för just din webbläsare. Som exempel i Internet Explorer hittar du inställningarna under Verktyg > Internetalternativ och i Firefox under Verktyg > Alternativ. Att hindra cookies kommer att påverka din surfupplevelse och viss funktionalitet, t.ex. språkinställningar och kom-ihåg-mig funktioner, vilka inte kommer att fungera.

Övrigt
Skydd.com förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.
Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss:
Skydd.com AB Postadress: Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, info@skydd.com