Integritetspolicy

För att visa på hur seriöst vi ser på vårt åtagande gällande att skydda din integritet delar vi med oss av vår integritetspolicy. Nedan följer vår hantering av informationsinsamling och praxis gällande användandet av denna.

Skydd av personuppgifter
I den utsträckning du lämnar ut uppgifter om dig själv då du besöker den här webbplatsen kommer de att behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.
 
Du kan när som helst kontrollera eller ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 031-787 70 80 (kl 8:00-12:00).

De uppgifter du lämnar ut om dig själv är säkra hos oss. Från det att vi har tagit emot uppgifterna kan du alltså lita på att vi behandlar dem konfidentiellt och säkert i enlighet med vad lagstiftningen kräver.
 
Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för de uppgifter du lämnar ut online innan uppgifterna har mottagits av oss.

Användning av IP-adresser
För att fortlöpande kunna förbättra vår webbplats följer vi med i vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur länge Internetanvändaren stannar på de olika sidorna. Det här görs med hjälp av registrering av IP-adresser på användarnas datorer.
 
Vi använder även IP-adresser för att diagnostisera problem med Skydd.com och är således ett led i vår systemadministration. Vi kan inte identifiera dig som person med hjälp av IP-adressen.
 
Användning av Cookies
En cookie är en liten fil som servern lagrar på din dator varefter cookien läser av datorns trafik på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats uppdateras cookien och returneras till din hårddisk. En cookie kan inte identifiera dig som person - den känner bara igen den cookie som den själv har lagt på din dator. Det är möjligt att ställa in webbläsaren till att blockera cookies. Det här kan du också göra med cookies från oss och du måste inte acceptera cookies för att kunna använda vår webbplats. Emellertid kan vissa delar av eller funktioner på webbplatsen inte användas om du inte tillåter cookies.

Säkerhet
Skydd.com har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlorad data, missbruk och förändring av informationen under vår kontroll.

All känslig data skickas säkert via Secure Socket Layers (SSL) och därutöver krypteras den information som behövs för att kunna genomföra ett köp.